جهت دریافت فایل pdf مناسب جهت چاپ گزارش عملکرد فرهنگی تابستان ۱۳۹۵ گروه جهادی محمد رسول الله، گزینه دریافت را انتخاب نمائید.

دریافت گزارش