مجموعه عکس های اردوی جهادی بهار ۱۳۹۷ گروه جهادی محمد رسول الله در عرصه جهادی استان سیستان و بلوچستان