مجموعه عکس های اردوی جهادی بهار ۱۳۹۴ گروه جهادی محمد رسول الله در عرصه جهادی استان سیستان و بلوچستان