مجموعه عکس های اردوی جهادی بهار ۱۳۹۲ گروه جهادی محمد رسول الله در عرصه جهادی استان سیستان و بلوچستان