درباره گروه جهادی محمد رسول الله

شاید سرآغاز خیلی از حرکت ها، جمع ها و یا گروه هایی که به کار خیریه و حرکت های عام المنفعه مشغول هستن، یه داستان بوده باشه، اما حکایت ما یک داستان نبود، بلکه یه غصه بود، غصه ای که در دلش هزارها قصه برای تعریف بود، و اگر از من بپرسید زیباترین داستان ها را؟ جوابم یک کلام است و آن هم چشم هایش… چشم های آن کودک مظلومی که در انتهایی ترین خانه در آخرین کوچه های خیابان ایران با انتظار فردایی روشن به من خیره شده بود و نمیدانست لبخند بزند و یا گریه کند.

جهادگران گروه جهادی محمد رسول الله (ص) در سال ۸۵ به چشم به هم زدنی از بیش از ۱۸ استان کشور از شمالی ترین نقطه آذربایجان تا جنوبی ترین محله خوزستان و از شرقی ترین روستاهای خراسان جنوبی تا غربی ترین محله کرمانشاه دور هم جمع شدند و هم قسم شدند که تا فقر و محرومیت را از جای جای ایرانمان ریشه کن نکرده اند از پای ننشینند.

ما به آرزوی دیدن لبخند رضایت پدر پیرمان تا زمانی که جان و مال و آبرو داریم از خدمت خسته نخواهیم شد.

هیات جهادی ریحانه النبی

هیات جهادی ریحانه النبی سلام الله علیها، سنگر عاشقی گروه جهادی محمد رسول الله ست؛ قراری هفتگی برای عرض ادب خدمت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و همدلی بیشتر جهادگران. جلسات این هیات هفتگی در منزل جهادگران گروه در شهرهای مختلف بصورت همزمان برگزار میگردد.

شما میتوانید میزبان و بانی برگزاری هیات باشید و جهادی شود…

بسم الله . . .

پلتفرم هوشمند مدد

مدد محلی برای التیام دردهای موقت نیست؛ مدد ظاهر بین نیست! مدد دردهای حقیقی را می شناسد… می شناسد و مدد رسانی می کند…

مدد ساز و کاری ست برای حمایت از مدد رسان و مدد خواه…