گروه جهادی محمد رسول الله۱۳۹۷-۱۲-۱۳ ۱۵:۵۸:۲۹ +۰۳:۳۰

امام خامنه ای:

حضور یک جوان مومن و متدین و متشرع در یک مجموعه روستایی در بین جوانان، در بین مردم، مظهر مجسم آیه قرآن است.

فارسی
العربیه
English
شبکه سنگر
سازمان مردم نهاد آوای مهربانی جوانان
سامانه ثبت نام اردوی جهادی

گروه جهادی محمد رسول الله

امام خامنه ای: حضور یک جوان مومن و متدین و متشرع در یک مجموعه روستایی در بین جوانان، در بین مردم، مظهر مجسم آیه قرآن است.

فارسی
العربیه
English
شبکه سنگر
سازمان مردم نهاد آوای مهربانی جوانان
سامانه ثبت نام اردوی جهادی

MRJG.IR

گروه جهادی محمد رسول الله