امام خامنه ای:
حضور یک جوان مومن و متدین و متشرع
در یک مجموعه روستایی در بین جوانان ،
در بین مردم، مظهر مجسم آیه قرآن است.

فارسی شبکه سنگر العربية English سازمان مردم نهاد آوای مهربانی جوانان